Humane wetenschappen

3de
jaar
4de
jaar
Algemene vorming
Aardrijkskunde
1
1
Culturele vorming
1
0
Digitale en economische vorming
0
1
Engels B+
3
2
Frans B+
4
4
Geschiedenis B+
2
2
Godsdienst
2
2
ICT
1
0
LO
2
2
Natuurwetenschappen
Biologie
1
1
Chemie
1
1
Fysica
1
1
Nederlands B+
4
4
Wiskunde
4
4
Specifieke vorming
Filosofie
1
2
Kunstbeschouwing
0
2
Sociologie & psychologie
4
3
Doorstroomfinaliteit

Iets voor jou?

Overstijgt je belangstelling één bepaald studiedomein? Ga je voor een brede algemene vorming? Wil je de algemene vakken op een sterk theoretische manier benaderen? Wil je je voorbereiden op het verder studeren in een brede academische of brede professionele bachelor? Kies dan voor een domeinoverschrijdende studierichting. Je vult een brede algemene vorming aan met vakken specifiek voor je studierichting.

Is de studierichting Humane wetenschappen iets voor jou?

 • Je combineert een brede algemene vorming met de vakken filosofie, kunstbeschouwing (4de jaar), sociologie en psychologie.
 • Je wil alle aspecten van het menselijk bestaan op een wetenschappelijke manier bestuderen.

Wat leer je?

 • Je maakt kennis met filosofie (B+S = basis en specifieke vorming): je start in het derde jaar met het filosoferen over de mens, de wereld rondom je, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven.
 • In het vierde jaar maak je kennis met kunstbeschouwing (B+S = basis en specifieke vorming): je leert kijken en luisteren naar kunst en je leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren.
 • Je maakt kennis met sociologie en psychologie (B+S = basis en specifieke vorming): je krijgt inzicht in de sociologie en de psychologie en de mens en zijn ontwikkeling. Je verdiept je in begrippen uit de sociologie en de psychologie en in uiteenlopende maatschappelijke thema’s.
 • Voor Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis en natuurwetenschappen krijg je een breed theoretisch kader met verdieping van de leerstof (B+).

Toekomstmogelijkheden?

Wat na de tweede graad?

Je hebt een stevige basis om verder te gaan in de domeinoverschrijdende (DO) studierichting Humane wetenschappen.

Wat na de derde graad?

Je bent goed voorbereid op verder studeren in een brede academische of brede professionele bachelor. Je kan kiezen voor alle studiegebieden met culturele of sociale inslag.

Enkele voorbeelden:

 • Academische bachelor Geschiedenis, Archeologie en Kunstwetenschappen
 • Academische bachelor Politieke en sociale wetenschappen, Rechten
 • Academische bachelor Psychologie, Pedagogische wetenschappen
 • Academische bachelor Wijsbegeerte, Moraalwetenschappen
 • Professionele bachelor Onderwijs
 • Professionele bachelor Sociaal-agogisch werk
Een brede algemene vorming
Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt
Winterstraat 12
3740 Bilzen
© 2024 Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt - Alle rechten voorbehouden
website door Webmatic