Humane wetenschappen

3de
jaar
4de
jaar
Algemene vorming
Aardrijkskunde
1
1
Biologie
1
1
Chemie
1
1
Engels
3
2
Filosofie
1
2
Frans
4
4
Fysica
1
1
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
ICT (geïntegreerd)
Kunstbeschouwing
2
2
LO
2
2
Nederlands
4
4
Sociologie en psychologie
3
3
Wiskunde
4
4
Masterclass HW
1
1
Doorstroomfinaliteit

Iets voor jou?

Overstijgt je belangstelling één bepaald studiedomein?
Ga je voor een brede algemene vorming? Wil je de algemene vakken op een sterk theoretische en abstracte manier benaderen? Kies dan voor een domeinoverschrijdende studierichting. Je vult een brede algemene vorming aan met vakken specifiek voor je studierichting.

Is de studierichting Humane wetenschappen iets voor jou?

  • Je combineert een brede algemene vorming met de vakken filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie.
  • Je wil alle aspecten van het menselijk bestaan op een wetenschappelijke manier bestuderen.

Wat leer je?

Je krijgt een brede theoretische en abstracte algemene vorming.

  • Je maakt kennis met filosofie: je start in het derde jaar met het filosoferen over de mens, de wereld rondom je, het goede en het kwade, het geluk en de zin van het leven.
  • In het vierde jaar maak je kennis met kunstbeschouwing: je leert kijken en luisteren naar kunst en je leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren.
  • Je maakt kennis met sociologie en psychologie: je krijgt inzicht in de sociologie en de psychologie en de mens en zijn ontwikkeling. Je verdiept je in begrippen uit de sociologie en de psychologie en in uiteenlopende maatschappelijke thema’s.

Toekomstmogelijkheden?

Wat na de tweede graad?

Je hebt een stevige basis om verder te gaan in de domeinoverschrijdende (DO) studierichting Humane wetenschappen.

Wat na de derde graad?

Je bent goed voorbereid op verder studeren in een brede academische bachelor. Je kan kiezen voor alle studiegebieden met culturele of sociale inslag.

Enkele voorbeelden:

  • Academische bachelor Geschiedenis, Archeologie en Kunstwetenschappen
  • Academische bachelor Politieke en sociale wetenschappen, Rechten
  • Academische bachelor Psychologie, Pedagogische wetenschappen
  • Academische bachelor Wijsbegeerte, Moraalwetenschappen
Een brede algemene vorming
Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt
Winterstraat 12
3740 Bilzen
© 2024 Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt - Alle rechten voorbehouden
website door Webmatic