Latijn-wetenschappen

5de
jaar
1ste
jaar
Algemene vorming
Engels B+
2
Frans B+
3
Geschiedenis B+
2
Godsdienst
2
LO
2
Nederlands B+
4
Specifieke vorming
Aardrijkskunde B+S
2
Biologie B+S
2
Chemie B+S
2
Fysica B+S
2
Latijn
4
Project LWE
1
Wiskunde B+S'
4
Doorstroomfinaliteit

Iets voor jou?

Latijn-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Is de studie Latijn-wetenschappen iets voor jou?

 • Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen.
 • Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes.
 • Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.
 • Binnen het uitgebreid pakket wetenschappen komen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod.
 • Je studeert wiskunde in functie van natuurwetenschappelijke vragen. Je bestudeert matrices, functies, integralen, goniometrie, complexe getallen, vectoren en statistiek.

Toekomstmogelijkheden?

 • Studies in het hoger onderwijs in een academische of professionele bachelor in een breed gamma van studierichtingen.
 • Geesteswetenschappen: Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde
 • Archeologie en Kunstwetenschappen, Geschiedenis, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen enz.
 • Natuurwetenschappen: Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Biotechniek, Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geologie, Biomedische wetenschappen, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen
 • Gezondheidszorg
 • Sociale wetenschappen: Psychologie en Pedagogische wetenschappen
 • Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen
 • Onderwijs
Een brede algemene vorming
Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt
Winterstraat 12
3740 Bilzen
© 2024 Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt - Alle rechten voorbehouden
website door Webmatic