Latijn-wetenschappen

5de
jaar
6de
jaar
Algemene vorming
Engels
2
2
Esthetica
1
Frans
3
3
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
LO
2
2
Nederlands
4
4
Specifieke vorming
Aardrijkskunde
2
2
Biologie
2
2
Chemie
2
2
Fysica
2
2
Latijn
4
4
Project LWE
1
Wiskunde
4
4
Doorstroomfinaliteit

Iets voor jou?

Latijn-Wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.
Is deze studie iets voor jou?

  • Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wetenschappen.
  • Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes.
  • Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.
  • Binnen het uitgebreid pakket wetenschappen komen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod.
  • Je studeert wiskunde in functie van natuurwetenschappelijke vragen. Je bestudeert matrices, functies, integralen, goniometrie, complexe getallen, vectoren en statistiek.

Toekomstmogelijkheden?

Studies in het hoger onderwijs in een academische bachelor binnen het domein van recht, sociale wetenschappen, wijsbegeerte, kunstwetenschappen, taal, wetenschappen, bewegingswetenschappen en gezondheidszorg.

Een brede algemene vorming
Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt
Winterstraat 12
3740 Bilzen
© 2024 Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt - Alle rechten voorbehouden
website door Webmatic