Latijn

3de
jaar
4de
jaar
LA
LA
Algemene vorming
Aardrijkskunde
1
1
Biologie
1
1
Chemie
1
1
Engels
3
3
Frans
4
3
Fysica
1
1
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
ICT (geïntegreerd)
Latijn
5
5
LO
2
2
Nederlands
4
4
Wiskunde
4
4
Culturele vorming
1
0
Duits
0
2
Masterclass ICT
0
0
Masterclass Sciences
1
1
LAwi
LAwi
Algemene vorming
Aardrijkskunde
1
1
Biologie
1
1
Chemie
1
2
Engels
3
2
Frans
3
3
Fysica
1
2
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
ICT (geïntegreerd)
Latijn
5
5
LO
2
2
Nederlands
4
4
Wiskunde
5
5
Culturele vorming
1
0
Duits
0
0
Masterclass ICT
0
1
Masterclass Sciences
1
0
Doorstroomfinaliteit

Iets voor jou?

Overstijgt je belangstelling één bepaald studiedomein? Ga je voor een brede algemene vorming? Wil je de algemene vakken op een sterk theoretische en abstracte manier benaderen? Kies dan voor een domeinoverschrijdende studierichting. Je vult een brede algemene vorming aan met vakken specifiek voor je studierichting.

Is de studierichting Latijn iets voor jou?

 • Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde.
 • Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en je verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.
 • Je hebt een sterk taalgevoel en analyseert taal op een abstracte manier.
 • Je wil teksten in het Latijn ontdekken en houdt ervan om te zoeken naar een gepaste vertaling.
 • Je kan kiezen voor Latijn met talen (je krijgt een extra uur Engels en Frans) en wetenschappen.
 • Of je kan kiezen voor Latijn met wiskunde en dan krijg je een extra uur wiskunde, zodat je voorbereid bent op een pakket van 6 uur wiskunde in de derde graad.

Wat leer je?

Je krijgt een brede theoretische en abstracte algemene vorming.

 • Je leest Latijnse teksten en reflecteert erover, je leert taal als systeem kennen, begrijpen en analyseren.
 • Je gaat je taalgevoel en je leesvaardigheid aanscherpen.
 • Je wordt je bewust van de relatie tussen de oudheid en onze maatschappij en van de verschillen en gelijkenissen tussen klassieke en hedendaagse culturen.
 • Je krijgt een uitgebreid pakket wiskunde in een cursus van 4 uur per week.
 • In LAwi krijg je een 5de uur wiskunde.

Toekomstmogelijkheden?

Wat na de tweede graad?

Je hebt een stevige basis om verder te gaan in een richting met Latijn in een domeinoverschrijdende (DO) studierichting. Afhankelijk van je interesses combineer je Latijn met talen (Latijn-moderne talen), met wetenschappen (Latijn-wetenschappen) of met wiskunde (Latijn-wiskunde).

Wat na de derde graad?

Je bent goed voorbereid op verder studeren in een brede academische bachelor. Je keuze voor een studiegebied in het hoger onderwijs wordt mee bepaald door je curriculum van talen, wetenschappen of wiskunde in de derde graad.

Enkele voorbeelden:

 • Academische bachelor Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Biologie, Chemie, Fysica
 • Academische bachelor Computerwetenschappen, Informatica en Wiskunde
 • Academische bachelor Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde
 • Academische bachelor Psychologie en Pedagogische wetenschappen
 • Academische bachelor Taal- en Letterkunde, Toegepaste Taalkunde
Een brede algemene vorming
Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt
Winterstraat 12
3740 Bilzen
© 2024 Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt - Alle rechten voorbehouden
website door Webmatic