Moderne talen-wetenschappen

5de
jaar
1ste
jaar
Algemene vorming
Geschiedenis B+
2
Godsdienst
2
LO
2
Specifieke vorming
Aardrijkskunde B+S
2
Biologie B+S
2
Chemie B+S
2
Duits
3
Engels B+S
3
Frans B+S
4
Fysica B+S
2
Nederlands B+S
4
Wiskunde B+S'
4
Doorstroomfinaliteit

Iets voor jou?

Moderne talen-wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Is de studie Moderne talen-wetenschappen iets voor jou?

  • Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket moderne talen en wetenschappen.
  • Je verdiept je communicatievaardigheden in het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De studierichting daagt je ook uit op het vlak verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen.
  • Je krijgt een uitgebreid pakket wetenschappen: aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica.
  • Je studeert wiskunde in functie van natuurwetenschappelijke vragen. Je bestudeert matrices, functies, integralen, goniometrie, complexe getallen, vectoren en statistiek.

Toekomstmogelijkheden?

  • Studies in het hoger onderwijs in een academische of professionele bachelor in een breed gamma van studierichtingen.
  • Geesteswetenschappen: Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde
  • Natuurwetenschappen: Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Biotechniek, Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Biomedische wetenschappen, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen
  • Gezondheidszorg
  • Sociale wetenschappen
  • Onderwijs
Een brede algemene vorming
Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt
Winterstraat 12
3740 Bilzen
© 2024 Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt - Alle rechten voorbehouden
website door Webmatic