Moderne talen

4de
jaar
4de
jaar
Algemene vorming
Aardrijkskunde
1
1
Digitale en economische vorming
0
1
Duits
1
3
Economie
1
1
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
LO
2
2
Natuurwetenschappen
Biologie
1
1
Chemie
1
1
Fysica
1
1
Specifieke vorming
Communicatiewet. en taaltechnologie
1
2
Engels
3
3
Frans
5
4
Nederlands
5
4
Wiskunde
4
4
Doorstroomfinaliteit

Iets voor jou?

Overstijgt je belangstelling één bepaald studiedomein? Ga je voor een brede algemene vorming? Wil je de algemene vakken op een sterk theoretische manier benaderen? Wil je je voorbereiden op het verder studeren in een brede academische of brede professionele bachelor? Kies dan voor een domeinoverschrijdende studierichting. Je vult een brede algemene vorming aan met vakken specifiek voor je studierichting.

Is de studierichting Moderne talen iets voor jou?

 • Je combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen.
 • Je verdiept je communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Je start in het derde jaar ook met Duits.
 • De studierichting daagt je ook uit om je verder te verdiepen in verschillende wetenschapsdomeinen van moderne talen.
 • Je analyseert taal op een abstracte manier.
 • Je hebt een sterk taalgevoel en drukt je vlot en gepast uit in verschillende moderne talen.
 • Je bent nieuwsgierig naar andere culturen en geboeid door literatuur. Je weet hoe taal als systeem werkt en wat de impact is van taal en communicatie op cultuur en samenleving.

Wat leer je?

 • Je maakt kennis met communicatiewetenschappen: je krijgt inzicht in media en (massa)communicatie.
 • In Nederlands en de moderne vreemde talen bekwaam je je in communicatieve vaardigheden, in de taalsystematiek, tekstopbouw en literaire analyse. Je krijgt inzicht in taalverwantschap en classificatie van talen.
 • In de lessen Nederlands bestudeer je de sociolinguïstiek. Hierin ontdek je de relatie tussen taaluitingen en de gebruikers van de taal.

 

Toekomstmogelijkheden?

Wat na de tweede graad?

Je hebt een stevige basis om verder te gaan in een richting met moderne talen in een domeinoverschrijdende (DO) studierichting. Afhankelijk van je interesses kan je de moderne talen ook combineren met economie of met wetenschappen.

Wat na de derde graad?

Je bent goed voorbereid op verder studeren in een brede academische of brede professionele bachelor. Je keuze voor een studiegebied in het hoger onderwijs wordt mee bepaald door je curriculum van moderne talen (eventueel in combinatie met je keuze voor economie of wetenschappen) in de derde graad.

Enkele voorbeelden:

 • Academische bachelor Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
 • Academische bachelor Politiek en sociale wetenschappen
 • Academische bachelor Taal- en letterkunde, Toegepaste taalkunde
 • Professionele bachelor Onderwijs
 • Professionele bachelor Handelswetenschappen en Bedrijfskunde
Een brede algemene vorming
Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt
Winterstraat 12
3740 Bilzen
© 2024 Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt - Alle rechten voorbehouden
website door Webmatic