Natuurwetenschappen

3de
jaar
4de
jaar
Algemene vorming
Aardrijkskunde
1
1
Culturele vorming
1
0
Digitale en economische vorming
0
1
Engels B+
3
2
Frans B+
4
4
Geschiedenis B+
2
2
Godsdienst
2
2
ICT
1
0
Labotechnieken
1
0
LO
2
2
Nederlands B+
4
4
Specifieke vorming
Wiskunde B+S
5
5
Natuurwetenschappen
Biologie B+S
2
2
Chemie B+S
2
2
Fysica B+S
2
2
Complementaire uren
Dataverwerking
0
1
Duits
0
1
Labotechnieken
0
1
Doorstroomfinaliteit

Iets voor jou?

Overstijgt je belangstelling één bepaald studiedomein? Ga je voor een brede algemene vorming? Wil je de algemene vakken op een sterk theoretische manier benaderen? Wil je je voorbereiden op het verder studeren in een brede academische of brede professionele bachelor? Kies dan voor een domeinoverschrijdende studierichting. Je vult een brede algemene vorming aan met vakken specifiek voor je studierichting.

Is de studierichting Natuurwetenschappen iets voor jou?
• Je combineert een brede algemene vorming met complexe leerinhouden van biologie, chemie, fysica en wiskunde.
• Je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en kan analytisch en logisch redeneren.
• Je kan wiskundig abstracte begrippen en concepten hanteren en inzichtelijk toepassen in natuurwetenschappelijke contexten. Je verkent de mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica.

• Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen.
• Je leert deductief, empirisch en probleemoplossend werken.

Wat leer je?

• In de lessen biologie (B+S = basis en specifieke vorming) bestudeer je o.a. structuur, voortplanting van micro-organismen.

• In het vak chemie (B+S = basis en specifieke vorming) verwerf je inzicht in reactietypen, IUPAC-naamgeving en het verband tussen de structuur en eigenschappen van stoffen.

• In fysica (B+S = basis en specifieke vorming) verdiep je je o.a. in mechanica, energie, elektriciteit en optica.

• Via onderzoeksvaardigheden en labotechnieken maak je kennis met natuurwetenschappelijke methodes en leer je stapsgewijs denken.

• Je krijgt een uitgebreid pakket wiskunde (B+S = basis en specifieke vorming) van 5 uur per week zodat je voorbereid bent op 6 uur wiskunde in de derde graad.

• Voor Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis krijg je een breed theoretisch kader, met verdieping van de leerstof (B+).

Toekomstmogelijkheden?

Wat na de tweede graad?

Je hebt een stevige basis om verder te gaan in een richting met wetenschappen in een domeinoverschrijdende (DO) studierichting. Afhankelijk van je interesses combineer je wetenschappen met talen (Moderne talen-wetenschappen)
of met wiskunde (Wetenschappen-wiskunde).

Wat na de derde graad?

Je bent goed voorbereid op verder studeren in een brede academische of brede professionele bachelor. Je keuze voor een studiegebied in het hoger onderwijs wordt mee bepaald door je curriculum van talen, wetenschappen of wiskunde in de derde graad.

Enkele voorbeelden:
• Academische bachelor Architectuur
• Academische bachelor Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde • Academische bachelor Biologie, Chemie
• Academische bachelor Industriële wetenschappen en Technologie
• Academische bachelor Taal- en letterkunde
• Professionele bachelor Onderwijs, Gezondheidszorg

Een brede algemene vorming
Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt
Winterstraat 12
3740 Bilzen
© 2024 Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt - Alle rechten voorbehouden
website door Webmatic