Natuurwetenschappen

3de
jaar
4de
jaar
Algemene vorming
Aardrijkskunde
1
1
Biologie
2
2
Chemie
2
2
Engels
3
2
Frans
4
4
Fysica
2
2
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
ICT (geïntegreerd)
LO
2
2
Nederlands
4
4
Wiskunde
5
5
Duits
0
1
Kunstbeschouwing
1
0
Masterclass ICT
1
1
Masterclass Sciences
1
1
Wetenschappelijk tekenen
0
1
Doorstroomfinaliteit

Iets voor jou?

Overstijgt je belangstelling één bepaald studiedomein? Ga je voor een brede algemene vorming? Wil je de algemene vakken op een sterk theoretische en abstracte manier benaderen? Kies dan voor een domeinoverschrijdende studierichting. Je vult een brede algemene vorming aan met vakken specifiek voor je studierichting.

Is de studierichting Natuurwetenschappen iets voor jou?

 • Je combineert een brede algemene vorming met complexe leerinhouden van biologie, chemie, fysica en wiskunde.
 • Je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en kan analytisch en logisch redeneren.
 • Je kan wiskundig abstracte begrippen en concepten hanteren en inzichtelijk toepassen in natuurwetenschappelijke contexten.
 • Je verkent de mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica.
 • Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen.

Wat leer je?

Je krijgt een brede theoretische en abstracte algemene vorming.

 • In de lessen biologie bestudeer je o.a. structuur, voortplanting van micro-organismen.
 • In het vak chemie verwerf je inzicht in reactietypen, IUPAC-naamgeving en het verband tussen de structuur en eigenschappen van stoffen.
 • In fysica verdiep je je o.a. in mechanica, energie, elektriciteit en optica.
 • Via onderzoeksvaardigheden en labotechnieken maak je kennis met natuurwetenschappelijke methodes en leer je stapsgewijs denken.
 • Je krijgt een uitgebreid pakket wiskunde van 5 uur per week zodat je voorbereid bent op 6 uur wiskunde in de derde graad.
 • Voor Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis krijg je een breed theoretisch kader, met verdieping van de leerstof.

Toekomstmogelijkheden?

Wat na de tweede graad?

Je hebt een stevige basis om verder te gaan in een richting met wetenschappen in een domeinoverschrijdende (DO) studierichting. Afhankelijk van je interesses combineer je wetenschappen met talen (Moderne talen-wetenschappen)
of met wiskunde (Wetenschappen-wiskunde).

Wat na de derde graad?

Je bent goed voorbereid op verder studeren in een brede academische of brede professionele bachelor. Je keuze voor een studiegebied in het hoger onderwijs wordt mee bepaald door je curriculum van wetenschappen, wiskunde of talen in de derde graad.

Enkele voorbeelden:

 • Academische bachelor Architectuur
 • Academische bachelor Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde
 • Academische bachelor Biologie, Chemie
 • Academische bachelor Industriële wetenschappen en Technologie
 • Academische bachelor Taal- en letterkunde
Een brede algemene vorming
Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt
Winterstraat 12
3740 Bilzen
© 2024 Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt - Alle rechten voorbehouden
website door Webmatic