Sportwetenschappen

3de
jaar
4de
jaar
Algemene vorming
Aardrijkskunde
1
1
Biologie
1
2
Chemie
2
2
Engels
3
2
Frans
4
4
Fysica
2
2
Geschiedenis
2
2
Godsdienst
2
2
ICT (geïntegreerd)
Nederlands
4
4
Wiskunde
5
5
Masterclass Sciences
1
1
Masterclass Sport
1
1
Sport- en bewegingswetenschappen
4
4
Doorstroomfinaliteit

Iets voor jou?

Overstijgt je belangstelling één bepaald studiedomein?
Ga je voor een brede algemene vorming? Wil je de algemene vakken op een sterk theoretische en abstracte manier benaderen? Kies dan voor een domeinoverschrijdende studierichting. Je vult een brede algemene vorming aan met vakken specifiek voor je studierichting.

Is de studierichting Sportwetenschappen iets voor jou?

 • Je combineert een brede algemene vorming met complexe leerinhouden van biologie, chemie, fysica en wiskunde.
 • De relatie tussen wetenschappen en sport staat centraal.
 • Daarnaast wordt de focus gelegd op het streven naar motorische basisvaardigheden, tactische  en technische competenties op gevorderd niveau in verschillende sportdomeinen.
 • Je beschikt over een goede fysieke conditie, voldoende motorische en sociale vaardigheden om deel te nemen aan individuele en interactieve activiteiten uit verschillende bewegingsgebieden.
 • Je legt vlot verbanden tussen leerinhouden en kan analytisch en logisch redeneren.
 • Je kan wiskundig abstracte begrippen en concepten hanteren en inzichtelijk toepassen in natuurwetenschappelijke contexten.
 • Je verkent de mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica.
 • Je ziet het als een uitdaging om een brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke  inzichten doelgericht met elkaar in verband te brengen.

Wat leer je?

Je krijgt een brede theoretische en abstracte algemene vorming.

 • In de lessen biologie bestudeer je o.a. structuur en voortplanting van micro-organismen.
 • In het vak chemie verwerf je inzicht in reactietypen, IUPAC-naamgeving en het verband tussen de structuur en eigenschappen van stoffen.
 • In fysica verdiep je je o.a. in statica, warmtebalans, arbeid- en energieomzettingen, optica.
 • Via een uitgebreid pakket sport krijg je inzicht in verantwoord bewegen.
  Je integreert wetenschappelijke achtergronden, veiligheid en blessurepreventie in je sporten.
 • Je krijgt een uitgebreid pakket wiskunde van 5 uur per week zodat je ook voorbereid wordt op 6 uur wiskunde in de derde graad.

Toekomstmogelijkheden?

Wat na de tweede graad?

Je hebt een stevige basis om verder te gaan in een domeinoverschrijdende (DO) studierichting met (sport-)wetenschappen.

Wat na de derde graad?

Je keuze voor een studiegebied in het hoger onderwijs wordt mee bepaald door je curriculum van sport en (beweging-)wetenschappen in de derde graad.

Enkele voorbeelden:

 • Academische bachelor Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
 • Academische bachelor Biomedische wetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Natuurwetenschappen
Een brede algemene vorming
Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt
Winterstraat 12
3740 Bilzen
© 2024 Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt - Alle rechten voorbehouden
website door Webmatic