Pedagogisch project

Onderwijsproject

We zouden graag willen dat je je thuis voelt op onze school en dat we samen de best mogelijke resultaten bereiken.

Ons onderwijsproject beschrijft welk onze doelstellingen zijn en op welke manier we dat willen verwezenlijken.

Goed mens in de moderne samenleving

Wederzijds respect, beleefdheid en correct taalgebruik zijn voor ons essentieel om je goed voor te bereiden op het samenleven in de maatschappij. We willen je vormen tot een weerbare jongere o.a. door je kritisch te leren omgaan met de media, door actief mee te werken in projecten, …

Christelijk karakter

Via de lessen godsdienst, bezinningsdagen, gebeds- en eucharistievieringen verdiepen we ons in de opvattingen van het Christendom. We stimuleren actieve geloofsbeleving door deelname aan initiatieven voor het goede doel.

Leren van studievaardigheden is een proces

Studeren kan je niet zomaar; je moet het geleidelijk aan leren; het is een proces. We leren je in de loop van je studies hoe je kennis en vaardigheden moet verwerven. Aanvankelijk word je nog sterk gestuurd in het leerproces; later word je door de leerkracht gecoacht naar een steeds grotere zelfstandigheid.

Ordelijke, nette en gezonde school

Studeren doe je best in een aangename omgeving. We dagen je uit om samen met ons de school en de schoolomgeving in te richten, te blijven verzorgen o.a. door respect op te brengen voor gebouwen en materiaal.
Om een gezonde leeromgeving te bereiken schenken we ook aandacht aan je veiligheid op school en onderweg, aan evenwichtige voeding en sport.

Profilering van de studierichtingen

Elke studierichting heeft een eigen karakter. Daarom is het belangrijk dat je van bij de start een goede keuze maakt.
Binnen de richtingvakken wordt er ruimte gemaakt voor verdieping, zelfstudie, extra-murosactiviteiten en projectwerk.

Thuis voelen op school

Je voelt je gemakkelijker thuis op school wanneer je samen met ons het beleid bepaalt. Je kan dat via de schoolraad, leerlingenraad en diverse werkgroepen.
We bieden je de gelegenheid om initiatief te nemen en je verantwoordelijkheid op te nemen.

Voorbereiden op hoger onderwijs

Een grondige basiskennis en vaardigheden als kritische zin, een onderzoekende houding, omgang met moderne leermiddelen en sociale zin zijn belangrijk voor je slaagkansen in het hoger onderwijs.
Door te streven naar een zo goed mogelijk resultaat en door met zorg en doorzetting te werken aan opgelegde taken vergroot je je slaagkansen in het hoger onderwijs.f

Vorming: zo breed mogelijk

Door een grote diversiteit aan activiteiten zoals studiereizen, seminaries, schoolprojecten, stadsbezoeken en culturele uitstappen willen we je vorming zo breed mogelijk maken.

Welkom in het HGI!

Leerlingenbegeleiding

Leerlingenbegeleiding is een taak van iedereen! We gaan voor een optimale begeleiding, zowel op studievlak als op socio-emotioneel gebied. We bieden je hulp aan bij het leren en studeren en we hebben aandacht voor je psychische en emotionele gezondheid. We willen dat je je goed voelt op school.

Leerbegeleiding

Je staat er niet alleen voor in je studies! Je leraren begeleiden je. In samenspraak met je leraar kan je een inhaalles krijgen en remediëringsoefeningen maken. In het derde jaar krijg je de mogelijkheid om te kiezen voor een 33ste uur ‘studiecaching’. In dit lesuur is er ruimte voor leren leren, hulp bij het verwerken van moeilijke leerstof, een gesprek met je leraar…

Oudercontacten zijn voor ons belangrijk, maar we zetten ook in op leerlingencontacten. Op geregelde tijdstippen voorzien we feedbackgesprekken: je bespreekt met je leraar je vorderingen en groeikansen, je sterke punten en je uitdagingen. We helpen je groeien naar zelfstandigheid. Beetje bij beetje laten we je los. Je wordt geleidelijk aan meer verantwoordelijk voor je eigen leerproces.

We helpen je ook met je studiekeuze, dit op ieder moment van je studieloopbaan. We informeren je over de mogelijkheden en gaan samen op zoek naar wat bij jou past. In de derde graad nemen we je mee in dit studiekeuzeproces waar we veel aandacht aan besteden. Vanuit een domeinoverschrijdende studierichting krijg je immers een brede algemene vorming waardoor je na je zesde jaar kan doorstromen naar een brede waaier aan richtingen in het hoger onderwijs.

Persoonlijke groei

We zien je graag groeien! We willen je niet alleen vormen als leerling, maar ook als mens willen we je voorbereiden op samenleven in de maatschappij. We willen je vormen tot weerbare en assertieve leerlingen. Respect voor ieders eigenheid is voor ons een vanzelfsprekendheid.

Tot slot…

Het HGI streeft ernaar je een warme school te bieden met alle kansen om je te vormen, om te leren, om te participeren, om te ondernemen, om te groeien.

Benieuwd naar wat HGI allemaal te bieden heeft?

Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt
Winterstraat 12
3740 Bilzen
© 2024 Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt - Alle rechten voorbehouden
website door Webmatic