Pedagogisch project

Welkom in IKSO

Een school die iets te bieden heeft

School maken voor onze leerlingen doen we graag en elke dag zodat leerlingen de kans krij- gen om zich optimaal te ontplooien. Dit doen we met een team dat vorming centraal plaatst in een aangenaam leer- en leefklimaat.

Elke jongere van onze school willen wij vormen tot een talentvolle, competente, zelfstandige volwassene. Op de eerste plaats bieden we een degelijke vorming en beroepsopleiding aan en dit in een up-to-date leeromgeving. Daarnaast leren we onze leerlingen grenzen verleggen en aanvaarden.

Een school die leeft

In onze school, gelegen in een groene omgeving, is iedere leerling uniek. Met ons team streven we “een plusvisie” na. Via een actieve leerlingbegeleiding proberen we, samen met de leerling en betrokkenen, perspectief te bieden en beperkingen om te buigen tot mogelijkheden of kwaliteiten.

Een school in de wereld

IKSO wil een open school zijn. We inspireren onze jongeren door het echte leven binnen te brengen en op zoek te gaan naar boeiende ontmoetingen buiten de school.

Een school die durft

Als school staan we open voor moderne communicatiemiddelen en vernieuwende leermetho- des. Met beide voeten in de realiteit werken we in schoolteams de meest geschikte trajecten uit. En met een modern beleid als ruggensteun staan we bij elke innovatie sterk en wordt de inhoudelijke kwaliteit bewaakt.

Een school die verder kijkt

IKSO treedt actief in dialoog met het regionale werkveld en hecht belang aan de aansluiting van ons onderwijs op de beroepen van morgen. Daarom stimuleren wij onze leerlingen om nieuwe uitdagingen aan te gaan om zo te kunnen uitgroeien tot zelfbewuste jongeren.

Samen met ouders, leerlingen en het hele schoolteam nemen we ons engagement op om te zorgen voor een succesvolle, geslaagde carrière

Wij leren je durven!

Wil je graag meer weten over IKSO?

Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt
Winterstraat 12
3740 Bilzen
© 2024 Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt - Alle rechten voorbehouden
website door Webmatic