Laptop in de klas en thuis

Ons laptopproject

In het SLC kiezen we voor een uitdagende en eigentijdse leeromgeving want digitale media zijn niet meer weg te denken uit onze leefwereld en daarin past het individueel gebruik van een laptop vanaf het eerste jaar. Op die manier heb jij toegang tot een ruime waaier aan leermiddelen en creëren we optimale omstandigheden om naast de vakgebonden eindtermen ook de nieuwe ICT-eindtermen te kunnen realiseren. Je leert de basisvaardigheden aan in het eerste jaar in het vak Computerwijzer en kan die onmiddellijk toepassen in de andere vakken.

Ons laptopproject is een stap om de leerlingen mee te nemen in de snel veranderende digitale wereld en heeft heel wat voordelen voor jou als leerling. We kiezen ervoor om onze leerlingen een uniform toestel te laten gebruiken, een stevig toestel, geschikt voor intensieve verplaatsingen door actieve jongeren.

Vanaf schooljaar 2024-2025 krijgen alle leerlingen van het eerste en het tweede jaar een laptop van de school ter beschikking tegen een gebruiksvergoeding (verzekering inbegrepen).  Deze laptop wordt zowel in de klas als thuis gebruikt.

Opdat elke leerling over een degelijk en betaalbaar toestel zou kunnen beschikken, organiseert de scholengemeenschap een groepsaankoop voor de hogere jaren. Daarbij wordt rekening gehouden met een goede prijs-kwaliteitverhouding en een degelijke technische service met een all-in verzekering.

 

De school voorziet een ‘digi-balie‘ waar de leerlingen elke dag terecht kunnen om problemen met hun toestel te melden. Indien het toestel nagekeken of hersteld moet worden, kan het ingeleverd worden om te laten nakijken of herstellen door de IT-service van de firma die de toestellen levert. Dat duurt meestal slechts enkele dagen en in de tussenperiode kan de leerling een vervangtoestel gebruiken.

De all-in verzekering dekt alvast de meest voorkomende schade. Je probeert uiteraard schade te vermijden door je toestel verantwoord te gebruiken en er goed zorg voor te dragen.  We verwachten dat je zelf verantwoordelijkheid opneemt en zorgt dat je toestel steeds in goede staat is: dit betekent elke dag met opgeladen batterij naar school komen en onmiddellijk aankloppen bij de ‘digi-balie’ als er zich een probleem voordoet.

Met het inzetten van laptops in de klas gaan we voor eigentijds en kwaliteitsvol onderwijs. Een laptop voor elke leerling zorgt ervoor dat iedereen nog meer op eigen tempo kan leren. Het maakt het inhalen van achterstanden gemakkelijker, helpt leerlingen voorbereiden op toetsen en examens en zorgt voor het gebruik van actueel materiaal. Tijdens de lessen kan het persoonlijk leren gestimuleerd worden en er kan onderwijs op maat worden aangeboden. De laptop in de klas dient dus als hulpmiddel in het leerproces en staat niet als doel op zich. Vandaar dat we het evenwicht tussen het digitaal werken en het schriftelijk werken in de leerwerkboeken zeker zullen blijven bewaken.

SLC, iets voor jou?

Ons schoolteam staat klaar om samen met jou aan de slag te gaan binnen kwaliteitsvol en vernieuwend onderwijs.

Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt
Winterstraat 12
3740 Bilzen
© 2024 Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt - Alle rechten voorbehouden
website door Webmatic